Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

Digitale VOG aanvragen?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Digitale VOG aanvragen en ontvangen

Voorheen kon je een Verklaring Omtrent Gedrag wél online aanvragen, maar niet digitaal ontvangen. Dit gaat in het jaar 2024 in fases veranderen. Het is namelijk nu ook mogelijk om jouw VOG digitaal te ontvangen. Dat gaat je heel veel voordelen opleveren als aanvrager. Bovendien heeft de organisatie, waar je een digitale VOG aan moet kunnen tonen, er ook de voordelen van. Lees mee hoe je een VOG digitaal kunt aanvragen en ontvangen.

VOG digitaal aanvragen

Om een VOG digitaal te ontvangen, begin je met een digitale aanvraagprocedure. Een VOG kun je alleen online bemachtigen, als deze ook online is aangevraagd. De digitale aanvraagprocedure is voor veel mensen niet onbekend. Het is namelijk een procedure waar steeds vaker voor wordt gekozen. Heb je voorheen dus wel eens een VOG aangevraagd? Dan ken je de bekende stappen. 

De digitale aanvraagprocedure

Voor wie nog nooit een digitale VOG heeft aangevraagd zijn de stappen heel gemakkelijk. Ten eerste is het afhankelijk waar je een VOG voor aan moet vragen. Is het voor een werkgever of voor een van de andere redenen? Er zit namelijk een verschil in deze procedures. Via een werkgever wordt de procedure al vaak gestart. Jij wordt dan wel nog steeds als de aanvrager gezien. Het voordeel is dat je alleen je eigen gegevens moet invullen en controleren. Vervolgens rond je de aanvraagprocedure af door te betalen. Je betaalt hier € 33,85 voor. Het aanvragen van een VOG kost hierdoor maar een paar minuten van je tijd. 

Moet je om een andere reden een digitale VOG aanvragen? Denk bijvoorbeeld aan een VOG verklaring voor jouw eenmanszaak. Als ZZP’er in de zorg heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Een ander voorbeeld is een lidmaatschap. Als je lid wil worden van de schietvereniging moet je ook een geldige VOG kunnen tonen. Het laatste voorbeeld is als je wil emigreren naar het buitenland. Ook in dat geval is een geldige VOG verplicht. In al deze situaties moet jij zelf de aanvraagprocedure starten. Dit doe je door via de blauwe knop hieronder je gegevens in te vullen en een screeningsprofiel te kiezen. 

Het juiste screeningsprofiel

Het screeningsprofiel dat je kiest is afhankelijk van de reden van jouw digitale aanvraag. Je hebt een keuze tussen het algemene screeningsprofiel en de specifieke screeningsprofielen. De specifieke profielen wijzen meestal wel voor zich. Je kunt dus niet snel voor het verkeerde screeningsprofiel kiezen. Vaak volstaat het algemene screeningsprofiel. Als we de voorbeelden van hierboven er nog eens bij pakken. Dan moet je voor jouw ZZP functie in de zorg kiezen voor profiel 45 ‘Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’. 

Moet je jouw VOG aanvragen voor het lid worden van een schietvereniging? Dat screeningsprofiel spreekt ook voor zich. Vanzelfsprekend kies je dan voor het profiel 85 ‘lidmaatschap schietvereniging’. Ga je emigreren naar het buitenland? Dan is screeningsprofiel 6 ‘visum en emigratie’ uiteraard de juiste. De naam van het screeningsprofiel is dus duidelijk en te koppelen aan de reden voor aanvraag. Daar kan in de meeste gevallen weinig mee fout gaan. 

VOG digitaal ontvangen

Zoals je inmiddels weet moet je eerst de digitale aanvraagprocedure starten, voordat je de VOG digitaal kunt ontvangen. Tijdens het afronden van de digitale aanvraagprocedure wordt de vraag gesteld hoe je een VOG wilt ontvangen. Je hebt dan de keuze tussen digitaal of per post. Om de VOG digitaal te ontvangen, kies je uiteraard voor de optie digitaal. Het is dan wel van belang dat je de Berichtenbox activeert. Je vinkt aan dat je digitale post wil ontvangen van screeningsautoriteit Justis en je geeft een e-mailadres op dat je gebruikt. 

Vraag je jouw VOG aan via de gemeente en volg je dus een schriftelijke aanvraagprocedure? Dan kun je jouw VOG dus niet digitaal ontvangen. Houd daar dus rekening mee als jouw werkgever hiervoor kiest. Je loopt dan namelijk een hoop voordelen mis. Hier zou je je nieuwe werkgever ook op kunnen wijzen. Het digitaal ontvangen van een VOG heeft namelijk ook voor hen voordelen. 

Het digitaal kunnen ontvangen van een VOG brengt veel voordelen met zich mee. Zo ontvang je jouw digitale VOG sneller en kun je bijvoorbeeld ook veel sneller aan de slag bij jouw droombaan, omdat je niet hoeft te wachten op de post. Natuurlijk blijft het zo dat Justis moet nagaan of jij een VOG kunt krijgen. Er gaat tijd inzitten om dat te onderzoeken. Bovendien ben je nooit de enige die zo’n aanvraag doet. Alleen hoef je nu niet meer extra lang te wachten op de post, wat normaal ook een aantal dagen in beslag neemt.

Jouw VOG wordt vanaf 22 mei 2024 klaargezet in de Berichtenbox als je deze krijgt. Via deze Box kun je de VOG ook meteen doorzetten naar de organisatie die een VOG van jou nodig heeft. Zo kan de afhandeling bij de organisatie ook veel sneller in gang worden gezet. Daarmee kun jij veel sneller aan de slag.

Een ander voordeel is natuurlijk dat het veel beter is voor het milieu. De papieren Verklaringen Omtrent Gedrag zullen sterk afnemen als mensen hun VOG digitaal kunnen ontvangen. Dat gaat een hoop papier schelen en zo draagt Justis zijn steentje bij aan het milieu.

Voor wie niet zo goed is in het bijhouden van papieren biedt de digitale VOG al helemaal de uitkomst. Bij zulke mensen belandde de papieren VOG per ongeluk in de prullenbak of ze verloren deze op een andere manier. Vroeger moest je dan een nieuwe VOG aanvragen, ook als jouw oude nog geldig was. Zonder de verklaring kun je namelijk niet aantonen dat je door de screening bent gekomen. Als je jouw VOG digitaal hebt, kun je deze nooit meer kwijtraken. Dat is een groot voordeel en scheelt ook veel in de kosten. Al zit er natuurlijk nog altijd een bepaalde geldigheidsduur aan vast. Deze is niet afhankelijk van jouw type VOG, maar aan de reden waarvoor je deze nodig hebt. Elke organisatie maakt zijn eigen regels over de geldigheid van een papieren en digitale VOG.

De geldigheid

Voor werkgevers verandert er natuurlijk wel iets in de controle. Een papieren VOG is namelijk blauw en de digitale VOG is roze. Je kunt niet meer aan het watermerk zien of een VOG wel geldig is. Dit watermerk is namelijk vervangen door onzichtbare digitale echtheidskenmerken. 

De controle blijft dus alsnog bij jou als werkgever. Dat betekent dat je bij het inzien van een VOG altijd eerst kijkt of de juiste VOG is aangevraagd. Klopt het screeningsprofiel met de functie die iemand uit gaat voeren? Komt het screeningsprofiel niet overeen, dan zal de werknemer een nieuwe aan moeten vragen en daar weer voor betalen. Het screeningsprofiel screent namelijk alleen op de noodzakelijke punten die aan dat profiel zijn gebonden. Zo kan het zijn dat je voor de ene functie wel een VOG kunt krijgen en voor de andere niet. Daarom is de controle van het screeningsprofiel ook zo belangrijk, want als organisatie kun je geen enkel risico lopen. 

Daarnaast wordt frauderen voor sommigen mensen steeds makkelijker. Je hebt het echt niet meer zo snel door als er fraude wordt gepleegd. Je wil niet het risico lopen dat iemand zijn VOG vervalst om binnen te dringen bij jouw organisatie. Toch zullen er mensen zijn die het proberen. Daarom is het ook zo belangrijk om elke VOG te controleren op echtheid. Dat doe je via de validatie voorziening. Deze tool is van de overheid en is echt nodig om de echtheid te controleren. De echtheidskenmerken zijn namelijk niet meer met het blote oog zichtbaar. Bovendien kun je niet het risico lopen dat je iemand aanneemt met een valse VOG. 

Read More

De terugkijktermijn van een VOG, hoelang is dat?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Hoelang is de terugkijktermijn van een VOG?

Wanneer jij digitaal of schriftelijk een VOG aanvraag doet, is er sprake van een terugkijktermijn. Dit is de periode hoelang Justis terug kijkt bij het beoordelen van een VOG aanvraag. Hoelang de terugkijktermijn precies betreft, is doorgaans 4 jaar. Dit wilt zeggen dat er binnen deze periode rekening wordt gehouden met strafbare feiten die een bezwaar kunnen vormen voor de aanvraag van een VOG. 

Uitzonderingen voor de terugkijktermijn

Zoals gezegd zijn er dus bepaalde gevallen waarbij er door Dienst Justis een afwijkende terugkijktermijn kan worden gehanteerd. Hieronder hebben we de belangrijkste uitzonderingen op een rij gezet:

 • Voor jongeren tot de leeftijd van 23 hebben wordt een terugkijktermijn van 2 jaar gehanteerd. Mocht er sprake zijn van een zedendelict of een zwaar geweldsdelict. Geweldsdelicten die als ernstig worden aangemerkt hebben een gevangenisstraf van 6 jaar of meer.
 • Voor zedendelicten wordt een onbeperkte terugkijktermijn gehanteerd.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel, die hebben in de volgende tabellen overzichtelijk op een rij gezet:

Beschrijving

Terugkijktermijn

Standaard VOG aanvraag

4 jaar

Jongeren t/m 23 jaar

2 jaar (uitgezonderd van zedendelicten en geweldsmisdrijven)

Strafbaar feit waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat volgens de wet

Onbeperkt

Zedendelicten

Onbeperkt

VOG aanvraag op basis van COVOG (hoge integriteitseisen)

10 jaar

Over het algemeen zijn dit de meest voorkomende uitzonderingen bij de aanvraag van een VOG. Er zijn echter nog een aantal specifieke gevallen waarbij ook uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. 

Wanneer er in het verleden een gevangenisstraf is opgelegd, betekend dit automatisch dat er bij een VOG aanvraag een langere terugkijktermijn van toepassing is. In dit geval bedraagt de terugkijktermijn namelijk 8 jaar. 

Beroepen met een langere terugkijktermijn

Er zijn een aantal beroepen en organisaties waarvoor standaard een langere terugkijktermijn dan 4 jaar wordt gehanteerd. Dit zijn:

Beroep / organisatie

Terugkijktermijn

Taxichauffeur

5 jaar

Beveiliging burgerluchtvaart

5 jaar

Wegvervoerondernemer (goederenvervoer)

5 jaar

Schietvereniging (lidmaatschap)

8 jaar

Functies waarbij hogere integegriteitseisen van toepassing zijn

10 jaar

Wat zijn functies waarvoor hoge integriteitseisen van kracht zijn?

Voor verschillende functies en beroepen gelden hoge integriteitseisen, dit zijn namelijk onder andere:

 • advocaten
 • opsporingsambtenaren
 • beëdigde tolken (vertalers)
 • personen werkzaam in de politiek
 • personen werkzaam of die toegang hebben tot kerncentrales

Wanneer valt een VOG aanvraag binnen of buiten de terugkijktermijn?

Wanneer jij een VOG aanvraagt waar een wettelijke terugkijktermijn voor van kracht is, is het belangrijk om te weten wanneer een VOG justitieel wettelijk nog geldig is. Hierbij wordt door dienst Justis naar de volgende zaken gekeken:

 • datum van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg, of;
 • de datum dat OM een strafbeschikking uitgevaardigd heeft, of;
 • datum dat OM besloten heeft een zaak eventueel te seponeren, of in een uiterst geval;
 • pleegdatum.

Read More

Een VOG declareren: wie betaalt de kosten?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Een VOG declareren: wie betaalt de kosten?

Als een werkgever of organisatie een VOG verplicht stelt, wie betaalt dan de kosten hiervoor? In eerste instantie betaal je deze kosten zelf. In sommige situaties is het mogelijk om de kosten van het aanvragen van een VOG gedeclareerd kunnen worden bij de werkgever, echter verschilt dit per organisatie. Voordat je dit doet, is het aan te bevelen om dit altijd vooraf te overleggen.

Een VOG declareren

In eerste instantie betaal je de kosten van het aanvragen van een VOG zelf. Soms kun je de kosten hiervoor bij je werkgever declareren, maar stem dit af met je leidinggevende. Dit verschilt namelijk per organisatie en werkgever.

Na een mail van Justis, wie betaalt dan de kosten?

Als jij een mail ontvangt van Dienst Justis zonder dat jij zelf een VOG aanvraag hebt ingediend, dan kan het zijn dat deze is aangevraagd door jouw (toekomstige) werkgever. In deze mail wordt gevraagd of jij je wilt legitimeren door middel van DigiD en daarna zul je een betaling moeten doen.

Vandaar dat je de kosten in eerste instantie altijd zelf betaald bij het aanvragen van een VOG. Het kan zijn dat je de kosten die je hiervoor maakt vergoed krijgt, maar dit dien je te regelen met je werkgever.

Hoe vraag je een VOG aan?

Er zijn twee manieren om een VOG aan te vragen. De eerste manier is via de gemeente, echter kost dit veel tijd. Je zult voor het aanvragen van een VOG bij de gemeente een afspraak moeten maken, doorgaans altijd op werktijden. Daarom is de tweede manier om een VOG aan te vragen veel makkelijker, namelijk online! Bij VOG Digitaal Aanvragen kun je een VOG aanvragen wanneer het jou uitkomt. Binnen 1 minuut is jouw aanvraag verstuurd en ontvang je de VOG vanzelf thuis via de post. Simpel, toch?

Read More

Hoelang is een VOG geldig?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Hoelang is een VOG geldig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is niet geldig voor een bepaalde periode. Het gaat hier namelijk om een momentopname, en een werkgever of organisatie mag zelf invullen hoe oud een VOG mag zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat er een VOG wordt gevraagd die maximaal 2, 4 of 6 maanden oud mag zijn. In dat geval is het dus verstandig om optijd een VOG aan te vragen om dit geen probleem te laten zijn.

De werkgever mag dus bepalen hoe oud een Verklaring Omtrent het Gedrag mag zijn. Er zit wettelijk gezien geen geldigheid aan verbonden. Een verouderde VOG is vaak voor werkgevers en organisaties niet meer relevant, aangezien deze alleen de justitiële informatie bevat van het moment van aanvragen.  Vandaar dat sommige werkgevers een recente VOG willen zien van nieuwe werknemers of om de zoveel tijd om een nieuwe vragen.

Hoelang is een VOG geldig in de zorg?

Wanneer je wilt gaan werken in de zorg, is het niet vreemd dat er om een VOG wordt gevraagd. Het kan zo zijn dat je reeds over een geldige VOG beschikt. Als dat niet het geval is, zul je er een aan moeten vragen. Het is namelijk zo dat je periodiek een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag nodig hebt. Afhankelijk van de organisatie of instelling waar je werkzaam bent, zul je een keer in de zoveel tijd een nieuwe VOG aan moeten vragen. 

Om een VOG geldig te laten zijn in de zorg, moet deze voldoen aan de juiste screeningsprofielen. Een werkgever zal hiervoor altijd aangeven aan de hand van welke screeningsprofielen een aanvraag behandeld zal moeten worden.

Hoelang is een VOG geldig voor de kinderopvang?

Omdat kinderen als een kwetsbare groep gelden, heb je om te werken in de kinderopvang ook een geldige VOG nodig. Voor het werken in de kinderopvang zul je een inschrijving in het personenregister moeten hebben. Hiervoor is een VOG verplicht. Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een inschrijving in dit register mag deze niet ouder zijn dan 2 maanden. Voor een VOG in de kinderopvang geldt dat screeningsprofielen 84 en 86 van toepassing zijn.

Wanneer moet ik een nieuwe VOG aanvragen?

Als je twijfelt of je een nieuwe VOG nodig hebt voor het werken bij een bepaalde werkgever of organisatie, kun je dit altijd het beste optijd navragen. De aanvraag van een VOG kan in sommige gevallen tot wel 4 weken duren. Om er dus zeker van te zijn dat je optijd beschikt over een geldige VOG, is een aanvraag optijd indienen belangrijk. Dit doe je online heel eenvoudig. Via VOG Digitaal Aanvragen is jouw aanvraag binnen 1 minuut de deur uit!

Er zijn een aantal scenarios waarbij het zeer aannemelijk is dat je een nieuwe VOG nodig hebt. Dit zijn onder andere:

 • Je wisselt van werkgever
 • Als je werkgever aangeeft een nieuwe VOG nodig te hebben
 • Als werkzaamheden of taken verandert zijn en er andere screeningsprofielen van kracht zijn

Het laatstgenoemde punt is een belangrijke reden dat je een nieuwe VOG nodig hebt. Vooral omdat werknemers zich dit vaak niet realiseren. Vraag daarom nu eenvoudig en snel digitaal jouw (nieuwe) VOG aan:

Read More

Hoe lang duurt een VOG aanvraag?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Hoelang duurt het aanvragen van een VOG?

Het aanvragen van een VOG bij VOG Digitaal Aanvragen doe je in minder dat 1 minuut. Maar hoelang duurt het voordat je vervolgens jouw VOG thuis ontvangt? Als je jouw aanvraag voor een VOG succesvol hebt afgerond, kant het 1-4 weken duren voordat jij jouw Verklaring Omtrent het Gedrag thuis ontvangt. Hoe lang een aanvraag voor een VOG precies duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de screeningsprofielen, dit maakt het soms lastiger om onderzoek te doen. Daarnaast kan het ook afhankelijk zijn van het feit of er strafbare feiten aan het licht komen. Als dit het geval is, kan nader onderzoek vereist zijn waardoor de aanvraag ook langer gaat duren.

Het aanvragen van een VOG begint bij de werkgever of organisatie die aan zal geven hoe een VOG aangevraagd dient te worden. Verreweg de makkelijkste manier om een VOG aanvraag in te dienen is digitaal. Binnen 1 minuut heb jij al jouw gegevens ingevuld en is de aanvraag verstuurd. Maar hoelang duurt het vervolgens voordat jouw VOG aanvraag volledig is afgerond? Dat lees je in dit artikel.

Hoelang duurt een VOG aanvraag?

Nadat jij jouw VOG aanvraag digitaal hebt ingediend, duurt het doorgaans 1 tot 4 weken volgens Justis voordat jij jouw Verklaring Omtrent het Gedrag thuis ontvangt. Je kunt er echter ook voor kiezen om een VOG niet digitaal aan te vragen, maar dit bij de gemeente te doen. Het nadeel hieraan is dat je hiervoor een afspraak zult moeten maken en dit vaak tijdens werktijden zal moeten. Er zijn dus kort gezegd twee manieren om een VOG aan te vragen: digitaal en schrifelijk.

VOG digitaal aanvragen

De snelste, makkelijkste en handigste manier voor het aanvragen van een VOG is digitaal. Je hoeft dan online alleen je gegevens in te vullen en de aanvraag te versturen. Het voordeel hiervan is dat het je niet zoveel tijd kost als bij een afspraak bij de gemeente. Door een VOG digitaal aan te vragen kun je dit doen wanneer het jou uitkomt, ook bijvoorbeeld na een dag werken.

VOG schriftelijk aanvragen

Het schriftelijk aanvragen van een VOG gaat via de gemeente. Woon je bijvoorbeeld in Den Haag, Amsterdam of Rotterdam dan zul je hiervoor een afspraak moeten maken bij jouw gemeente. Tegenwoordig wordt er veel vaker gevraagd om een digitale VOG, dus is het makkelijker en sneller om een VOG online aan te vragen.

Factoren die de tijdsduur beïnvloeden

Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op hoelang een aanvraag voor een VOG duurt. Dit zijn onder andere:

Strafbare feiten

Zoals eerder al vermeld, als jij één of meerdere strafbare feiten op jouw naam hebt staan vertraagd dit het proces van een VOG aanvragen. Een strafbaar feit betekend niet direct dat je geen VOG krijgt, maar dit zorgt er wel voor dat het langer duurt. Vanzelfsprekend vergroot dit wel de kans op het feit dat je geen VOG kunt krijgen, maar dit hangt af van het strafbaar feit en waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Betaling

Als jij een VOG digitaal wilt aanvragen, zul je de betaling zo snel mogelijk in orde moeten maken. Logischerwijs wordt jouw aanvraag namelijk pas verstuurd en in behandeling genomen als je aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan. Hoe langer dit duurt, des te meer tijd het zal kosten om de aanvraag voor een VOG af te ronden.

Hoeveelheid aanvragen

Vanzelfsprekend duurt het aanvragen van een VOG langer wanneer er veel aanvragen tegelijkertijd worden gedaan. Houdt daarom altijd rekening met 1 tot 4 weken voordat jij jouw VOG ontvangt.

Hoelang duurt het voordat ik mijn VOG binnen heb?

Justis geeft aan dat het normaal gesproken 1 tot 4 weken duurt voordat jij jouw VOG thuis ontvangt. Dit is echter afhankelijk van het feit of je wel of geen strafblad hebt. Heb je namelijk wel een strafblad, dan kan het onderzoeken van eventuele strafbare feiten langer in beslag nemen. De doorgaans vermelde 1 to 4 weken geldt in principe alleen als er geen strafbare feiten op jouw naam staan.

Als dat dus wel het geval is, kost het Justis meer tijd om alles goed te onderzoeken. Bij het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag, wilt het Ministerie van Justitie en Veiligheid er zeker van zijn dat jouw justitiële verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een beroep bijvoorbeeld. 

Waarom het aanvragen van een VOG zo lang duurt? Uit de praktijk blijkt dat afhankelijk van hoe druk het is, Justis lang niet altijd 4 weken nodig heeft om de aanvraag af te ronden. Maar het kan zijn dat tijdens drukkere periodes dit wel het geval is. Als er veel aanvragen tegelijkertijd worden ingediend, duurt het vanzelfsprekend wat langer. Het kan in een uiterst geval dan ook voorkomen dat je jouw VOG niet binnen 4 weken ontvangt. Mocht dit het geval zijn, als Justis je hier over op de hoogte stellen.

Je kunt er in ieder geval van uitgaan dat wanneer er geen strafbare feiten op jouw naam staan, je binnen 2 tot maximaal 4 weken beschikt over jouw VOG. Doe je aanvraag wel op tijd, bijvoorbeeld als je al van te voren weet wanneer je jouw Verklaring Omtrent het Gedrag nodig hebt. Wees je er ook bewust van dat hoelang het duurt ook afhankelijk is van de screening, oftewel het screeningsprofiel.

Screening

Daarnaast is de duur van een VOG-aanvraag afhankelijk van de screening. Justis moet aan de hand van een algemeen of een specifiek screeningsprofiel gaan onderzoeken of jij bezwaarlijke strafbare feiten op je naam hebt staan. Zoals de naam al doet vermoeden, is het onderzoek voor een algemeen screeningsprofiel sneller afgerond dan een specifiek screeningsprofiel.

Het kan ook afhankelijk zijn van de functieaspecten waarop je gecontroleerd dient te worden. Deze functieaspecten verschillen sterk van elkaar, bijvoorbeeld voor het onderwijs, een taxipas of de kinderopvang.

Hoe krijg ik mijn VOG binnen?

Hoewel je de VOG online aanvraagt, ontvang je deze thuisgestuurd met de post. Je zult daarom voor het aanvrangen van een VOG, digitaal of schriftelijk, een inschrijving in een gemeente in Nederland moeten hebben. Als je niet staat ingeschreven, kan Justis de VOG niet naar je opsturen. Omdat het hier over persoonsgegevens gaat, worden deze niet digitaal verstrekt.

Status van je VOG navragen

Wil je graag weten hoe ver Justis is met het behandelen van jouw VOG? Afhankelijk van hoever je bent in het proces, kan dat. Wanneer je namelijk de volledige betaling hebt voltooid, kun je contact opnemen via 088 – 99 82 200 om de status van jouw VOG op te vragen. Het advies hierbij is om geen contact op te nemen zolang je nog binnen de 1 tot 4 weken zit van het aanvragen van een VOG. Pas wanneer het langer duurt dan de maximale 4 weken, zou je kunnen overwegen om contact op nemen over de status. 

Houdt er rekening mee dat alleen jijzelf, dus de aanvragen van de VOG, contact op kan nemen met Justis over de status. Dat komt doordat er sprake is van de privacywetgeving, en iemand anders uit jouw naam hier geen informatie over mag verkrijgen.

Read More

Een VOG in het Engels aanvragen, hoe werkt dat?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Een VOG in het Engels aanvragen, hoe werkt dat?

In Nederland wordt een VOG doorgaans alleen in het Nederlands uitgegeven. Maar heb jij een VOG in het Engels nodig? Er wordt bij een Nederlandse VOG altijd een korte Engelstalige toelichting gegeven. Door de steeds verder toenemde internationalisering, wordt er tegenwoordig ook steeds vaker om een Engelse VOG gevraagd. In dit artikel lees jij alles wat je moet weten wanneer jij een VOG in het Engels wilt aanvragen.

Een VOG in het Engels aanvragen

Het kan zomaar het geval zijn dat je een Engelse VOG nodig hebt. Wanneer je een VOG aanvraagt, is het belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn. Dit zul je namelijk van te voren moeten weten. Als de partij waarvoor je een VOG aangeeft dat het niet nodig is om de VOG in het Engels aan te leveren, is een Nederlandse voldoende.

Wanneer je wel verplicht bent om een VOG in het Engels aan te vragen, kun je er het beste voor kiezen om deze alsnog via de normale weg aan te vragen. Dit doe je bij VOG Digitaal Aanvragen gemakkelijk en snel binnen slechts enkele minuten.

In Nederland zijn er steeds meer buitenlandse bedrijven te vinden, waardoor er ook steeds vaker om een VOG in het Engels wordt gevraagd. Daarnaast voeren wij als Nederlands ook steeds meer werkzaamheden in het buitenland uit. Hier kan een VOG voor verplicht zijn, en daarom is het handig om te weten dat er de mogelijkheid bestaat om een VOG naar het Engels te vertalen.

VOG laten vertalen naar het Engels

De vervolgstap die je dan het beste kunt nemen is om de VOG te laten vertalen. Let er hierbij wel op dat je dit laat uitvoeren door een gecertificeerd vertaalbureau. Het gaat niet namelijk om vertrouwelijke en persoonsgegevens, die je niet zomaar bij iedereen uit handen wilt geven. Hier dient vertrouwelijk mee om te worden gegaan. Tot slot dien je er goed op te letten dat jouw VOG na het vertalen wordt voorzien van een handtekening van de beëdigde vertaler. Daarnaast dient hij ook van een ambtstempel te worden voorzien. Alleen dan is deze geldig.

Certificate of conduct

Wanneer je zoekt naar een Engelse VOG, kom je vaak de term Certificate of conduct tegen. Dit is de Engelse vertaling voor de Verklaring Omtrent het Gedrag. Tussen een VOG en een certificate of conduct zit geen verschil. 

Vertaalbureaus

Er zitten door heel Nederland verspreid verschillende vertaalbureaus waar je terecht kunt voor het vertalen van jouw VOG. Kies altijd voor een betrouwbare en gecertificeerde partij om er zeker van te zijn dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Read More

Moet je als rijinstructeur een VOG aanvragen?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Moet je een VOG aanvragen als rijinstructeur?

Per 1 januari 2019 is het voor rijinstructeurs in Nederland verplicht om een geldige VOG te hebben. Deze verplichting houdt in dat mensen die rijinstructeur willen worden of zijn, niet langer dit beroep uit mogen voeren zonder te beschikken over een geldige VOG. Vóór het boeken van het eerste examen, dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag op te sturen. Dit geldt dus officieel als toelatingseis om deel te mogen nemen aan examens. Ook voor rijinstructeurs die de bevoegdheid om les te mogen geven willen verlengen geldt deze verplichting.

De VOG voor rijinstructeurs is in het leven geroepen om fraude, mishandeling en oplichting binnen de branche aan te pakken. Vandaar dat het verplicht is om de WRM-pas te behouden, dat er elke 5 jaar opnieuw om een VOG wordt gevraagd.

Waarom een VOG voor rijinstructeurs?

Als rijinstructeur moet je aan kunnen tonen dat jouw verleden geen risico vormt voor het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Bij de aanvraag van een VOG zal Justis onderzoeken of er strafbare feiten zijn dit het uitoefenen in de weg staan. Dit gaat dan om specifieke strafbare feiten die gerelateerd zijn aan het zijn van een rijinstructeur. Dronken achter het stuur zitten of te hard rijden geldt hierbij dan erg zwaar.

Screeningsprofiel

Voor de aanvraag van een VOG geldt dat er onderzoek wordt gedaan door Justis aand de hand van een bepaald screeningsprofiel. Er bestaan 2 soorten screeningsprofielen, namelijk een algemeen en een specifiek screeningsprofiel. 

Voor rijinstructeurs geldt dat er door de onderzoeker, in dit geval Justis, onderzoek zal worden gedaan naar het justitiële verleder van de persoon die de aanvraag voor de VOG indient. Dit wordt zorgvuldig afgewogen ten opzichte van het risico wat er bestaat voor de samenleving. Er wordt door Justis dus zorgvuldig en aandachtig onderzoek gedaan naar zedendelicten, verkeersdelicten, geweldsdelicten en omkoopbaarheid. Daarnaast kijkt de dienst ook hoe er wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie.

Kortom, de zogeheten risicogebieden waar Justis in het geval van rijinstructeurs extra op let zijn:

 • Diensten;
 • Informatie;
 • Personen;
 • Proces;
 • Geld;
 • Zakelijke transacties

Terugkijktermijn

Justis hanteert bij dit type screeningsprofiel een bepaalde terugkijktermijn. Dit wilt zeggen dat ze voor personen die ouder zijn dan 23 jaar slechts 4 jaar terugkijken vanaf de datum dat de VOG wordt aangevraagd. Wanneer er een strafbaar feit is geweest, maar langer geleden, geldt dit niet. Voor zedendelicten is dit een ander verhaal, deze gelden uiteraard altijd waarbij er een onbeperkte terugkijktermijn is.

Hoewel er voor rijinstructeurs dus doorgaans een terugkijktermijn van 4 jaar wordt gehanteerd, kan hier in speciale gevallen van worden afgeweken. Voor taxichauffeurs geldt bijvoorbeeld een termijn van 5 jaar, omdat de chauffeurskaart 5 jaar geldig is.

Ben je nog geen 23 jaar? In dat geval wordt er doorgaans een terugkijktermijn van 2 jaar gehanteerd. Mocht er sprake zijn van geweldsdelicten of zedendelicten, dan kan het zijn dat er langer wordt teruggekeken. Voor dit soort delicten geldt namelijk een onbeperkte terugkijktermijn.

Op verzoek van de branche

Dat de VOG voor rijinstructeurs verplicht is, is onder andere ingevoerd op verzoek van de branche. Onder andere brancheverenigingen als Bovag en FAM drongen aan richting de politiek op het invoeren hiervan. Hiervoor was echter een aanpassing nodig in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM), waarvoor een gezamenlijk document is opgesteld. Dit met als doel om de branche te professionaliseren.

Vraag een VOG op tijd aan

Als jij jouw WRM-bevoegdheidspas graag wilt verlengen, zul je de aanvraag van een VOG op tijd af moeten ronden. De Verklaring Omtrent het Gedrag dient namelijk voor het verlopen van de WRM-pas binnen te zijn bij het IBKI. Wanneer je te laat bent met het inleveren van een VOG of het verlengen van de pas, kun je de bevoegdheid om les te mogen geven alleen maar terugkrijgen door een herintredingstraject. Dit betreft een nieuw traject een examen, waardoor je alles opnieuw zult moeten doorlopen inclusief 20 uur stage. 

Verder mag je bij het herintrederstraject zelf ook op dat moment geen lesgeven, waardoor dit dus géén verlenging is maar echt geldt als een nieuwe aanvraag. Zorg er dus altijd voor dat je op tijd bent met het aanvragen en indienen van je VOG om je WRM-pas te behouden.

Let op: een aanvraag van een VOG staat compleet los van de bijscholingsverplichtingen. Als rijinstructeur zul je voor het verlengen van jouw pas aan bepaalde bijscholingsverplichtingen moeten voldoen, maar dit heeft niets te maken met de aanvraang van jouw VOG.

Hoe oud mag een VOG zijn?

Er geldt een beperking op de geldigheid van de VOG, deze mag namelijk niet ouder zijn dan 6 maanden. Lever je een VOG in die niet meer geldig is, dan wordt de aanvraag dus niet goedgekeurd. Om er zeker van te zijn dat jij over een geldige VOG beschikt, kun je deze eenvoudig en snel digitaal aanvragen. Bij VOG Digitaal Aanvragen is jouw aanvraag binnen 2 minuten verstuurd en hoef jij dus geen afspraak te maken op het gemeentehuis. Hoe fijn is dat?

Read More

Is een VOG verplicht in het onderwijs?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Is een VOG aanvragen voor het onderwijs verplicht?

Het aanvragen van een VOG is wettelijk verplicht wanneer je in het onderwijs wilt werken. Aangezien je in deze sector met kinderen werkt, is het verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag te laten zien. Dit is bij wet vastgelegd door de onderwijsinspectie. Volgens de inspectie geldt dit voor iedereen werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. 

Een VOG is verplicht voor het onderwijs

Wanneer jij als leerkracht of bestuurder werkzaam wilt zijn binnen het onderwijs, is het verplicht om tijdens je sollicitatieprocedure een geldige VOG te kunnen laten zien. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Hier wordt om gevraagd omdat het bestuur van een school moet kunnen aantonen dat alle medewerkers in het bezit zijn van een VOG.

Bij de aanvraag van een VOG wordt er gekeken of er bezwaren zijn op basis van een strafblad en juridisch verleden om het beroep uit te kunnen voeren. Ben jij vroeger in aanraking geweest met Justitie? Afhankelijk van het strafbaar feit kan dit betekenen dat je geen VOG krijgt voor de functie waar je voor solliciteert.

In het onderwijs wordt er extra gelet op veroordeingen voor bijvoorbeeld zedenmisdrijven, aangezien dit er vanzelfsprekend voor zorgt dat je geen VOG zult krijgen.

Screeningsprofiel voor het onderwijs

Of een strafbaar feit er voor zorgt dat je geen VOG krijgt, hangt af van het feit of het een bezwaar vormt voor het uitoefenen van het beroep. Te hard rijden geldt bijvoorbeeld voor een taxichauffeur erg zwaar. Het screeningsprofiel voor het onderwijs is voornamelijk gefocust op zeden- en geweldsdelicten en machtsmisbruik.

VOG digitaal aanvragen voor het onderwijs

Een VOG digitaal aanvragen voor een baan in het onderwijs is geen enkel probleem. Hoe je een VOG aanvraagt? Het makkelijkste is om dit digitaal te doen. Bij VOG Digitaal Aanvragen is je aanvraag binnen 1 minuut afgerond en ontvang jij jouw VOG thuis via de post. Mits er natuurlijk geen strafbare feiten zijn gevonden die het uitoefenen van het beroep in de weg staan. Doorgaans ontvang je een VOG binnen 1 tot 4 weken thuis.

Handhaving op VOG

Er wordt, bijvoorbeeld in het onderwijs, gehandhaaft op VOG’s. De handhaving hiervoor wordt uitgevoerd door instellingsaccountants. Elk jaar wordt er gecontroleerd of er eventueel VOG’s zijn die missen of dat er VOG’s later zijn afgegeven dan de datum van indiensttreding. Zorg er daarom tijdens het sollicitatieproces al voor een geldige VOG.

Read More

Een VOG aanvragen voor de kinderopvang en gastouders

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Een VOG aanvragen voor de kinderopvang en gastouders

In Nederland is het door de overheid verplicht gesteld dat iedereen die woont of werkt op een aderes waar kinderen opgevangen worden, ingeschreven moet staan bij het PRK. Het PRK is de afkorting voor het Personenregister kinderopvang (PRK). Voor een registratie in dit register zul je moeten beschikken over een geldige VOG. Met andere woorden, als werkende in de kinderopvang heb je dus een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

VOG verplicht voor de kinderopvang

Waarom moet je in het bezit zijn van een VOG voor de kinderopvang? Dat komt omdat kinderen worden gezien als kwetsbare groepen. De kinderopvang moet te allen tijde een veilige en gezonde omgeving zijn voor kinderen.

Middels een verplichte VOG wil de overheid in Nederland uitsluiten dat jouw gedrag uit het verleden een bezwaar is voor het uitoefenen van een bepaald beroep. Met name waar met kwetsbare groepen wordt gewerkt, is een vaak VOG verplicht.

Voor een inschrijving in het personenregister gebruik je een VOG Natuurlijke Personen (NP). Deze VOG mag dan niet ouder zijn dan 2 maanden voor een geldige inschrijving. Daarnaast moet deze VOG afgegeven worden op 2 specifieke aspecten. Dit zijn:

 • Functieaspect 84 (zorgdragen voor minderjarigen)
 • Functieaspect 86 (werkzaam in kinderopvang)

Medewerkers van de kinderopvang worden om de opvang veilig en gezond te houden continu gescreend door Justis. Dit om risico zo veel mogelijk uit te sluiten. In principe wordt iedereen die ingeschreven staat in het PRK continu gescreend. Mocht er dan een nieuw geval worden toegevoegd aan een strafblad, ontvangt Justis hier automatisch een melding van.

Personenregistratie kinderopvang

Vanuit de overheid wordt er in Nederland een streng beleid gehanteerd wat betreft de kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor een inschrijving voor het personenregister, dien je een VOG te kunnen laten zien. Justis screent elk persoon in dit register op reguliere basis. Wil je jezelf inschrijven voor het Personenregister Kinderopvang? Doe het online op de website van DUO.

VOG aanvragen voor de kinderopvang

Verreweg de makkelijkste manier om een VOG aan te vragen is digitaal. Je vult online je gegevens in en verstuurt de aanvraag in minder dan 1 minuut. Justis zal jouw VOG aanvraag in behandeling nemen, en wanneer er geen zaken aan het licht komen die een bezwaar vormen, ontvang jij jouw VOG thuis binnen 1-4 weken.

Mochten er wel delicten of misdrijven worden gevonden die een bezwaar vormen, kan het proces langer duren. Dit omdat er dan extra onderzoek benodigd is. Heb je hulp nodig bij het invullen van een VOG aanvraag? Bekijk dan de invulinstructie die is opgesteld door de overheid.

Eigenaren

Voor bestuurders en eigenaren van een kinderopvang gelden andere regels. Als jij een eigenaar of een bestuurder bent van kinderopvang, zul je in het bezit moeten zijn van een VOG die over meer aspecten beschikt. Naast functieaspecten 84 en 86 zul je dan ook over de volgende aspecten moeten beschikken:

 • Functieaspect 11 (bevoegdheid tot raadplegen/bewerken van systemen)
 • Functieaspect 21 (met contante/girale gelden en/of digitale waardepapieren omgaan)
 • Functieaspect 22 (budgetbevoegd zijn)

VOG voor gastouders

Ook als je werkzaam bent als gastouder zul je moeten beschikken over een VOG. Wanneer je als nanny aan de slag gaat is het niet altijd verplicht, maar kan er wel om worden gevraagd. Het is daarom goed om zowel als gastouder of als nanny te beschikken over een geldige VOG.

Als gastouder vraag je ook via VOG Digitaal Aanvragen gemakkelijk en snel jouw VOG online aan. Hiervoor zul je wel moeten beschikken over een DigD. Wanneer jouw aanvraag voor een VOG is goedgekeurd, ontvang je deze thuis via de post.

Read More

Moet ik een VOG aanvragen als taxichauffeur?

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Is een VOG aanvragen als taxichauffeur verplicht?

Om taxichauffeur te kunnen en mogen zijn, moet je in Nederland in het bezit zijn van een chauffeurskaart. Met andere woorden, je zult in het bezit moeten zijn van een taxipas welke elke 5 jaar verlengd dient te worden. Deze kaart dient uit te zijn gegeven door KIWA, wat de organisatie is voor het testen, inspecteren en certificeren. Er zitten echter een aantal voorwaarden verbonden aan het krijgen van een chauffeurskaart. Eén daarvan is dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt. Wat er nog meer bij komt kijken lees je in dit artikel.

Voorwaarden voor een chauffeurskaart

Om een chauffeurskaarthouder te zijn, zijn er een aantal voorwaarden waar je aan zult moeten voldoen. In het kort zijn dit:

 • Je mag niet beschikken over een strafblad;
 • Je moet in het bezit zijn van een geldige VOG;

Je moet dus een VOG aanvragen om een taxipas te kunnen krijgen. Vraag daarom eenvoudig en snel jouw VOG digitaal aan via VOG Digitaal Aanvragen.

Screeningsprofiel voor taxichauffeurs

Om een geldige VOG voor de taxibranche aan te vragen en een geldige VOG te hebben voor de chauffeurskaart, moet je screeningsprofiel 65 kiezen. Dit screeningsprofiel geldt dus wanneer je als taxichauffeur in loondienst bent. Wanneer je een VOG aanvraagt voor een ondernemersvergunning heb je screeningsprofiel 70 nodig.

Taxichauffeurs vallen onder de continue screening, wat wilt zeggen dat Justis het strafblad van een taxichauffeur opnieuw gaat bekijken wanneer er gegevens aan toegevoegd zijn. Waar dit bij een algemeen screeningsprofiel niet het geval is, geldt er voor taxichauffeurs een andere regeling.

Wanneer er nieuwe gegevens worden toegevoegd, gaat Justis opnieuw beoordelen of deze nieuwe gegevens het uitoefenen van het beroep taxichauffeur in de weg staan. Wanneer Justis denkt dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn die het beroep uitoefenen in de weg staan, zal de screeningsautoriteit de ILT hierover informeren. ILT staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze inspectie zal dan KIWA hierover informeren wat als uiteindelijk resultaat heeft dat een taxichauffeur zal worden gevraagd om opnieuw een VOG aan te vragen. Wanneer Justis dat vervolgens de VOG niet meer afgeeft aan deze taxichauffeur, betekend dit dat KIWA de chauffeurskaart in zal trekken en de chauffeur niet meer als taxichauffeur actief zal mogen zijn.

Maar wat geldt dan als een relevant strafbaar feit? Bij het screeningsprofiel voor taxichauffeurs zijn bepaalde verkeersdelicten extra belangrijk waar extra goed naar gekeken zal worden. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Rijden onder invloed van alcohol of drugs;
 • Gevaarlijk rijgedrag en ongelukken;
 • Te hard rijden

Wanneer jij in het (recente) verleden dus één of meerdere verkeersdelicten op jouw naam hebt staan, kan het zijn dat Justis de aanvraag voor een VOG zal weigeren.

VOG aanvragen voor taxichauffeurs

Een VOG kun je als taxichauffeur gemakkelijk online aanvragen via VOG Digitaal Aanvragen. Vul binnen 1 minuut het aanvraagformulier in en ontvang binnen 1 tot 4 weken jouw VOG thuis via de post.

VOG aanvragen voor taxichauffeurs

Er zijn echter nog een aantal documenten die je nodig hebt om uiteindelijk een chauffeurskaart aan te kunnen vragen. Dit zijn:

Let er op dat je chauffeurskaart elke 5 jaar verlengd dient te worden. Wanneer je deze wilt verlengen, zul je bovenstaande gegevens opnieuw moeten aanleveren. Ben jij dus al in het bezit van een chauffeurskaart maar wil je deze verlengen? En heb je daarvoor een VOG nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres bij VOG Digitaal Aanvragen.

Read More