Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

Bij Justis vog aanvragen, hoe werkt dat?

Shanice December 29, 2023 0

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Een VOG aanvragen via Justis

Als je een Verklaring Omtrent Gedrag aan moet vragen dan beslist Justis of jij deze verklaring kunt krijgen. Voor velen is dat wellicht niet onbekend. Justis is de screeningsautoriteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij hebben een hele procedure die ze doorlopen om te bepalen of jij een VOG kunt krijgen. Alleen hoe werkt deze procedure en welke rol heb jij als aanvrager?

De VOG aanvragen

De procedure begint natuurlijk bij de aanvraag die jij doet als natuurlijk persoon. Er zijn verschillende manieren waarop de aanvraag bij Justis aan kan komen. Dat ligt ook aan de situatie waarvoor jij een VOG aan moet vragen. De bekendste reden om een VOG aanvraag te doen is natuurlijk vanwege een nieuwe functie. Je hebt dan een Verklaring Omtrent Gedrag nodig voor jouw werkgever.

De werkgever in kwestie zorgt er vaak voor dat de VOG voor jou wordt klaargezet. Dit doen ze online. Het bedrijf vult dan veel gegevens al in. Aan jou de taak om de ingevulde gegevens te controleren en verder aan te vullen. Vervolgens rond je de aanvraag af en betaal je de kosten. Jouw aanvraagformulier wordt meteen doorgestuurd naar Justis.

In enkele gevallen werken bedrijven met schriftelijke aanvraagformulieren. In dat geval moet je het ingevulde formulier afgeven bij de gemeente. Denk er wel aan dat je hiervoor een afspraak maakt. Zonder afspraak wordt jouw ingevulde aanvraagformulier namelijk niet in behandeling genomen. Deze afspraak maak je ook altijd bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Via een andere gemeente kun je geen VOG aanvragen. Jouw gemeente stuurt jouw aanvraagformulier door naar Justis, waar deze wordt beoordeeld.

Je kunt ook rechtstreeks bij Justis nog aanvragen of jouw aanvraag laten lopen via vogdigitaalaanvragen.nl. In beide gevallen kun je een VOG aanvragen voor jezelf, zonder tussenkomst van een bedrijf. Er zijn namelijk nog meer situaties waarvoor je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig kunt hebben. 

Het proces van Justis

Jouw aanvraagformulier kan dus op verschillende manieren binnenkomen bij Justis. Er wordt dan gekeken of je een strafblad hebt. Indien dat niet het geval is, krijg je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag. Er is dan namelijk geen reden om jou geen VOG te geven. 

Heb je wel een strafblad? Dan gaat Justis verder met hun onderzoek. Er moet namelijk worden gekeken wat voor delicten er op jouw strafblad staan. Per delict wordt gekeken of deze invloed heeft op de functie die je gaat vervullen. Dat kunnen ze zien aan het screeningsprofiel dat door jou of jouw werkgever is gekozen. 

Als de delicten niet in strijd zijn met het screeningsprofiel, dan is er niets aan de hand en kun je alsnog een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Het kan echter ook zo zijn dat ze op dit moment nog geen VOG kunnen geven. Dat ligt dan aan de terugkijktermijn en het delict dat je hebt gepleegd. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je over een jaar pas een Verklaring Omtrent Gedrag kan krijgen van Justis.

Het wachten op jouw VOG kan zo’n 1 tot 4 weken duren. Voor sommige mensen is dat een spannend proces, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Als je twijfelt of je een VOG kunt krijgen is het verstandig om een VOG-check te doen. Vooraf vul je dan vragen in die gaan over jouw situatie en verleden. Naar aanleiding van die vragenlijst wordt een inschatting gemaakt. Als de VOG-check een inschatting maakt dat jij waarschijnlijk geen VOG kunt krijgen, dan is het wellicht verstandig om nog even te wachten met je aanvraag. Je weet immers zelf welke delicten je op jouw naam hebt staan.