Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

Hoe gaat een VOG aanvraag in zijn werk?

Shanice September 15, 2023 0

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

De VOG aanvraagprocedure

Dat je een VOG aanvraag moet doen staat vaak wel vast. Dat kan zo zijn omdat je eenmaal een beroep hebt gekozen waarbij het verplicht is om een Verklaring Omtrent Goed Gedrag te tonen. Je vraagt je alleen af hoe zo’n VOG aanvraag in zijn werk gaat. Er zijn namelijk verschillende manieren om een VOG aan te vragen, maar hoe verloopt de procedure? Welke stappen moeten er doorlopen worden, voordat jij jouw VOG in handen krijgt? Samen doorlopen we alle stappen, zodat jij weet hoe een VOG aanvraag in zijn werk gaat. 

Moet ik een VOG aanvragen?

De eerste vraag is altijd of je een VOG aan moet vragen. Ga je werken in een functie waarbij het verplicht is om een VOG aanvraag in te dienen? Dat is bijvoorbeeld zo bij de beroepen: gastouder, taxichauffeur en pedagogisch medewerker. Voor deze functies is het wettelijk verplicht om een VOG te kunnen tonen. 

Heb je een hele andere functie? Dan kan het alsnog zo zijn dat een VOG vereist is. Dat is dan niet wettelijk zo vastgelegd, maar een wens van jouw werkgever. De vraag is dan alleen of je de VOG aanvraag zelf moet doen of dat jouw werkgever dat regelt. 

Hoe vraag ik een VOG aan?

In de meeste gevallen ga je digitaal via Justis vog aanvragen. Alles wordt namelijk steeds vaker digitaal geregeld. Desondanks dat alles steeds meer digitaal wordt, bestaat de schriftelijke aanvraag ook nog steeds. 

Digitale aanvraag

Kiezen jullie voor een digitale aanvraag? Dan moet de werkgever de eerste stap zetten door online de aanvraag klaar te zetten. Als deze klaar staat krijg je een e-mail van Justis met een aanvraagcode.

Die code moet je gebruiken om in te loggen. Vervolgens controleer je de aanvraaggegevens en betaal je de aanvraag via iDeal. Zo’n aanvraag kost € 33,85 en betaal je in de meeste gevallen zelf. Houd er rekening mee dat je DigiD, iDeal en een geldig e-mailadres nodig hebt om digitaal een VOG aanvraag af te ronden. 

Schriftelijke aanvraag

Het kan zomaar zijn dat jouw werkgever of jij zelf de voorkeur geeft aan een schriftelijke aanvraag. Je gaat de aanvraag dan indienen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Het formulier dat je in gaat dienen, krijg je van de organisatie die een VOG van je nodig heeft. Zo’n schriftelijke aanvraag kost € 41,35. 

Wanneer ontvang ik mijn VOG?

Als je geen strafblad hebt, dan ontvang je altijd jouw VOG. Het duurt 1 tot 4 weken voordat je jouw VOG van Justis kunt verwachten. Justis stuurt de VOG altijd naar jou persoonlijk en niet naar de werkgever of organisatie die deze vereist.

De VOG wordt altijd naar je woonadres gestuurd. Dat is het adres dat je hebt opgegeven in de schriftelijke aanvraag. Bij een digitale aanvraag ontvang je jouw VOG ook per post. De aanvraag wordt dan verstuurd naar het adres waarop je ingeschreven staat in het BRP. 

De beoordeling

Als je geen strafblad hebt, krijg je automatisch een VOG. Dat betekent alleen niet dat je ook automatisch geen VOG krijgt als je wél een strafblad hebt. Daar zit een beoordelingsprocedure aan vast. 

Een werkgever moet een screeningsprofiel aangeven bij de aanvraag van een VOG. Justis bepaald op basis van dat profiel of je strafbare feiten op je naam hebt staan en of die ook een belemmering kunnen zijn voor de functie die je uit gaat voeren. 

Er wordt eerst gekeken binnen de terugkijktermijn of er strafbare feiten zijn die een belemmering kunnen vormen. Een snelheidsovertreding is niet relevant als je financiële verantwoordelijkheden krijgt binnen een bedrijf. Wil je taxi chauffeur worden? Dan is dit strafbare feit natuurlijk wel relevant.

Tot slot wordt er een belangenafweging gemaakt. Dit betekent dat er wordt gekeken welk belang zwaarder weegt. Aan de ene kant hebben we het belang van de aanvrager en aan de andere kant het risico voor de samenleving als iemand de VOG krijgt. Er wordt door Justis gekeken naar het volgende:

  • Hoe vaak is de aanvrager in aanraking geweest met justitie vanwege strafbare feiten, die relevant zijn voor de uit te voeren functie?
  • Hoe ernstig zijn die strafbare feiten?
  • Hoe lang geleden zijn de strafbare feiten gepleegd?
  • De leeftijd van de aanvrager

Verder kunnen de omstandigheden waaronder een strafbaar feit is gepleegd nog mee tellen in de beoordeling. 

Het besluit

Na de beoordeling kan het besluit zijn dat je op dit moment geen VOG krijgt. Justis heeft dan besloten om de VOG voorlopig niet af te geven. Dit noemen ze ook wel ‘voornemen tot afwijzing’. 

Uiteraard kun je hier ook nog altijd zelf op reageren, zowel digitaal als schriftelijk. Reageren is wel aan te raden als je het niet eens bent met het besluit. Een VOG is nu eenmaal verplicht bij een aantal beroepen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG kan het krijgen van jouw droombaan op die manier in de weg staan.

Maak daarom altijd binnen 6 weken na datum van de afwijzing bezwaar. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met het besluit van Justis. Op basis daarvan wordt er opnieuw een beslissing gemaakt. 

De aanvraagprocedure starten

Moet je een VOG aanvraag doen, maar niet voor een werkgever? Dan kun je nu bij ons direct de aanvraagprocedure starten. Wij helpen je om digitaal een VOG aanvraag te doen.