Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

De terugkijktermijn van een VOG, hoelang is dat?

Bart September 17, 2023 0

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Hoelang is de terugkijktermijn van een VOG?

Wanneer jij digitaal of schriftelijk een VOG aanvraag doet, is er sprake van een terugkijktermijn. Dit is de periode hoelang Justis terug kijkt bij het beoordelen van een VOG aanvraag. Hoelang de terugkijktermijn precies betreft, is doorgaans 4 jaar. Dit wilt zeggen dat er binnen deze periode rekening wordt gehouden met strafbare feiten die een bezwaar kunnen vormen voor de aanvraag van een VOG. 

Uitzonderingen voor de terugkijktermijn

Zoals gezegd zijn er dus bepaalde gevallen waarbij er door Dienst Justis een afwijkende terugkijktermijn kan worden gehanteerd. Hieronder hebben we de belangrijkste uitzonderingen op een rij gezet:

 • Voor jongeren tot de leeftijd van 23 hebben wordt een terugkijktermijn van 2 jaar gehanteerd. Mocht er sprake zijn van een zedendelict of een zwaar geweldsdelict. Geweldsdelicten die als ernstig worden aangemerkt hebben een gevangenisstraf van 6 jaar of meer.
 • Voor zedendelicten wordt een onbeperkte terugkijktermijn gehanteerd.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel, die hebben in de volgende tabellen overzichtelijk op een rij gezet:

Beschrijving

Terugkijktermijn

Standaard VOG aanvraag

4 jaar

Jongeren t/m 23 jaar

2 jaar (uitgezonderd van zedendelicten en geweldsmisdrijven)

Strafbaar feit waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat volgens de wet

Onbeperkt

Zedendelicten

Onbeperkt

VOG aanvraag op basis van COVOG (hoge integriteitseisen)

10 jaar

Over het algemeen zijn dit de meest voorkomende uitzonderingen bij de aanvraag van een VOG. Er zijn echter nog een aantal specifieke gevallen waarbij ook uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. 

Wanneer er in het verleden een gevangenisstraf is opgelegd, betekend dit automatisch dat er bij een VOG aanvraag een langere terugkijktermijn van toepassing is. In dit geval bedraagt de terugkijktermijn namelijk 8 jaar. 

Beroepen met een langere terugkijktermijn

Er zijn een aantal beroepen en organisaties waarvoor standaard een langere terugkijktermijn dan 4 jaar wordt gehanteerd. Dit zijn:

Beroep / organisatie

Terugkijktermijn

Taxichauffeur

5 jaar

Beveiliging burgerluchtvaart

5 jaar

Wegvervoerondernemer (goederenvervoer)

5 jaar

Schietvereniging (lidmaatschap)

8 jaar

Functies waarbij hogere integegriteitseisen van toepassing zijn

10 jaar

Wat zijn functies waarvoor hoge integriteitseisen van kracht zijn?

Voor verschillende functies en beroepen gelden hoge integriteitseisen, dit zijn namelijk onder andere:

 • advocaten
 • opsporingsambtenaren
 • beëdigde tolken (vertalers)
 • personen werkzaam in de politiek
 • personen werkzaam of die toegang hebben tot kerncentrales

Wanneer valt een VOG aanvraag binnen of buiten de terugkijktermijn?

Wanneer jij een VOG aanvraagt waar een wettelijke terugkijktermijn voor van kracht is, is het belangrijk om te weten wanneer een VOG justitieel wettelijk nog geldig is. Hierbij wordt door dienst Justis naar de volgende zaken gekeken:

 • datum van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg, of;
 • de datum dat OM een strafbeschikking uitgevaardigd heeft, of;
 • datum dat OM besloten heeft een zaak eventueel te seponeren, of in een uiterst geval;
 • pleegdatum.