Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

Hoe vraag je een VOG aan als werkgever?

Bart September 17, 2023 0

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Een VOG aanvragen als werkgever

Het aanvragen van een VOG voor een werknemer kan verschillende redenen hebben. Als jij er als werkgever voor kiest om hiervan gebruik te willen maken, zijn er een aantal verantwoordelijkheden waar je rekening mee moet houden. Er moet ten eerste gekozen worden voor een screeningsprofiel op basis waarvan toekomstige werknemers gescreend zullen worden. Daarnaast is het gebruikelijk dat je als werkgever werknemers ook te hulp schiet bij het aanvragen van een VOG. Tot slot zul je uiteindelijk de aanvraag en de VOG zelf moeten controleren.

Hoe werkt een VOG aanvragen voor een werkgever?

Er zijn een aantal manieren om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Je bent in deze vrij als werkgever om te kiezen wat het beste past bij de organisatie en de werknemer. Het kan namelijk voorkomen dat een toekomstige werknemer niet ingeschreven staat bij in het Basisregistratie Personen (BRP). In dat geval is het voor hem of haar onmogelijk om een VOG digitaal aan te vragen. 

Als je het als werkgever verplicht stelt aan een werknemer om een VOG te tonen, is het belangrijk dat de werknemer de benodigde informatie aangeleverd krijgt. Deze informatie is namelijk nodig om een VOG aanvraag in te dienen en succesvol af te ronden. 

Veruit de makkelijkste en snelste manier om een VOG aan te vragen is digitaal. Binnen 1 minuut is jouw VOG aanvraag via VOG Digitaal Aanvragen verstuurd.

Wie vraagt de VOG aan: werkgever of werknemer?

In Nederland wordt door de overheid bepaalt wanneer een VOG wel of niet verplicht is. Als er geen wettelijke verplichting voor een geldige VOG van kracht is, dan mag je als werkgever zelf bepalen of je een VOG verlangt van (toekomstige) werknemers. 

Kies een screeneningsprofiel

Als werkgever ben je verplicht om aan te geven hoe werknemers gescreend gaan worden bij de aanvraag voor een VOG. Hiervoor bestaan verschillende screeningsprofielen. Aan de hand van het gekozen screeningsprofiel kan de organisatie die dit beoordeelt, Justis, bepalen of er belemmeringen zijn voor het aanvragen van de verklaring.

Voor een aantal branches zijn er in Nederland specifieke screeningsprofielen, zoals bijvoorbeeld BOA of het onderwijs. Daarnaast gelden er ook bepaalde screeningsprofielen voor andere doeleinden, zoals het lid worden van een schietvereniging

Kort gezegd bestaan er dus 2 soorten screeningsprofielen: een algemeen screeningsprofiel en een specifiek screeningsprofiel.

Algemeen screeningsprofiel

Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in een aantal risicogebieden. Er is voor gekozen om dit profiel op te delen in deze gebieden omdat elk gebied weergeeft welke risico’s er zich binnen dit profiel voor kunnen doen. De risicogebieden voor dit profiel zijn:

 • Informatie
 • Geld
 • Goederen
 • Diensten
 • Zakelijke transacties
 • Proces
 • Aansturen organisatie
 • Personen

Het wilt niet zeggen dat een VOG aanvraag enkel voor één van deze gebieden afgewezen kan worden bij een algemeen screeningsprofiel. De overheid geeft aan dat deze gebieden niet limitatief zijn, waardoor het alsnog kan voorkomen dat een VOG aanvraag wordt afgewezen op grond van een justitieel gegeven dat niet in een van deze gebieden vermeld is.

Specifiek screeningsprofiel

De specifieke screeningsprofielen gaan zoals de naam al doet vermoeden in op specifieke situaties. Hieronder vallen onder andere:

 • Politieke ambtsdragers
 • Visum en migratie
 • (Buitengewoon) opsporingsambtenaar
 • Adoptie
 • Juridische dienstverlening
 • Onderwijs
 • Taxibranche

De eisen en aspecten waar hierbij naar wordt gekeken varieren dus heel erg afhankelijk van de situatie van een specifiek screeningsprofiel.

Terugkijktermijn

Mocht het zo zijn dat je in het verleden wel strafbare feiten op jouw naam hebt gehad, is het belangrijk om te weten hoe ver Justis terugkijkt. Doorgaans wordt er bij het terugkijken van de risicogebieden een terugkijktermijn gehanteerd van 4 jaar. Als hiervoor een afwijkend terugkijktermijn wordt gehanteerd staat dit vermeld in het screeningsprofiel of wordt dat op een andere manier gecommuniceerd.

Tijd

Het is ook van belang om als werkgever de werknemer of medewerker genoeg tijd te geven om een VOG aanvraag af te ronden. Het kan namelijk tot maximaal 4 weken duren voordat Justis officieel bericht geeft of hij of zij daadwerkelijk een VOG ontvangt. Het kan voorkomen dat dit langer duurt, bijvoorbeeld als er sprake is van drukte. Ook een andere nationaliteit kan effect hebben op de duur van de VOG aanvraag.

Controleer de VOG aanvraag

Tot slot is het een cruciale taak van de werkgever om de afgegeven VOG te controleren. In deze fase gaat het om het controleren van de echtheid van de VOG. Het kan namelijk voorkomen dat er een vervalste VOG wordt afgegeven en het is de verantwoordelijkheid van de werkgever of organisatie om dit te controleren. In geval van twijfel is het aan te raden om contact op te nemen met Justis.