Open Hours of City Government Mon - Fri: 8.00 am - 6.00 pm

Alle feiten op een rijtje over een VOG NP aanvraag

Shanice November 14, 2023 0

VOG Digitaal aanvragen

Online jouw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

Dit moet je weten over een VOG-NP aanvraag

Wanneer je een Verklaring Omtrent Gedrag aan moet vragen weet je misschien wel. Alleen, wat is het verschil tussen een VOG en een VOG-NP aanvraag? Dat is een goede vraag die wij graag beantwoorden in deze blog. We vertellen alle feiten over de VOG NP aanvraag, zodat al jouw vragen beantwoord zijn. 

Wat is een VOG NP?

Een VOG NP staat voor een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijk Persoon. Dat betekent eigenlijk dat iedereen als mens een VOG NP aan moet vragen, mocht de situatie dat nodig achten. Denk dus bijvoorbeeld aan het krijgen van een nieuwe baan. Dat kan een situatie zijn waarvoor jij een VOG NP moet aanvragen. 

Het verschil tussen een VOG en VOG NP

Het verschil zit eigenlijk alleen in de benaming. VOG wordt als afkorting heel vaak gebruikt. Eigenlijk bedoelt vrijwel iedereen daar VOG NP mee. Aangezien je in de meeste gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag als Natuurlijk Persoon aanvraagt, vallen de letters NP voor veel mensen weg. Dat komt omdat iedereen er eigenlijk vanuit gaat dat je een VOG NP moet aanvragen. 

Kortom, er zit geen verschil tussen de twee aanvragen, aangezien het om dezelfde verklaring gaat. Alleen de benamingen kunnen soms door elkaar heen worden gebruikt. 

Welke verschillende VOG's zijn er?

Als er een VOG NP is, dan zullen er uiteraard nog meer verschillende soorten zijn, anders gebruiken we die benaming niet. Dat klopt dan ook. Naast de VOG NP zijn er nog twee verschillende VOG vormen. 

Een VOG P
We kennen ook de VOG P. Dit is de Verklaring Omtrent Gedrag politiegegevens. Dit betekent dat er niet alleen wordt gekeken of je een strafblad hebt, maar ook jouw politiegegevens worden geraadpleegd. Deze gegevens van de politie kunnen doorslaggevend zijn voor het weigeren van jouw VOG aanvraag. Dat je geen strafblad hebt is dan niet meer het belangrijkste.

Er zijn een aantal werkgevers waarbij een VOG P verplicht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten, douane en het openbaar ministerie. Bij de gemeenten gaat het dan vooral om functies in de openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. 

Een VOG RP
Naast de VOG NP en VOG P kennen we ook nog de variant VOG RP. Deze laatste afkorting staat voor Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen. Dat betekent dat deze VOG wordt afgegeven aan bedrijven.

Bedrijven of stichtingen kunnen daarmee aan andere bedrijven of partners aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen. Bij de aanvraag worden niet alleen de personen in het bedrijf door Justis onderzocht, maar dus ook de onderneming zelf. Het gaat hier trouwens alleen om de bestuurders van het bedrijf.

Een VOG RP kan worden aangevraagd door nv’s, bv’s, cv’s, stichtingen, verenigingen, VOF’s en maatschappen. Wil je als zelfstandige of te wel eenmanszaak een VOG aanvragen? Dan moet je een VOG NP aanvraag doen. 

De aanvraagprocedures

Nu je weet welke VOG jij aan moet vragen is het ook belangrijk om naar de aanvraagprocedures te kijken. Een VOG NP en RP kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden aangevraagd. De VOG P wordt digitaal aangevraagd door middel van e-Herkenning 2+. 

Als je wel eens een VOG NP hebt aangevraagd, dan weet je dus automatisch hoe een VOG RP aanvraag werkt. Er zitten namelijk veel overeenkomsten tussen de aanvraagprocedures. 

De grote verschillen zitten vooral in de start van de aanvraagprocedure en de documenten die je aan moet leveren. Bij een VOG NP wordt de procedure vaak door jouw werkgever gestart. Het bedrijf vult dan de gegevens alvast in, welke jij naderhand moet aanvullen. 

Bij een VOG RP aanvraag is dat natuurlijk anders. Hier zul je zelf als bestuurder of vennoot de gegevens van je bedrijf in moeten vullen. Bovendien moet je als bedrijf ook meer documenten overhandigen aan Justis.

Je levert als bedrijf namelijk het volgende aan:

  • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Het doel van de aanvraag
  • Informatie over de werkzaamheden en branche
  • Kopie van de geldige legitimatiebewijzen van alle personen die zijn ingevuld op het aanvraagformulier
  • Kopie van de verleende machtiging
  • Betalingsbewijs van de aanvraag

Ga je een VOG NP aanvragen? Dan hoef je helemaal geen extra documenten aan te leveren, alleen het aanvraagformulier VOG in te vullen. Dat is dus een van de grote verschillen in de aanvraagprocedures. Al is dat nog niet eens het grootste verschil.

Het grootste verschil tussen de aanvragen zijn toch wel de kosten van een VOG. Voor een VOG NP betaal je € 41,35 voor een schriftelijke aanvraag en € 33,85 voor een digitale aanvraag. Voor een VOG RP komen deze kosten op € 207. Je bent voor dat bedrag wel vrijgesteld van de btw. Al heb je dat voordeel met een NP aanvraag ook.

Als we alles samenvatten zijn er dus 3 verschillende VOG aanvragen. Alhoewel de meeste mensen een VOG NP moeten aanvragen. Doordat dit type Verklaring Omtrent Gedrag het meest populair is, wordt deze variant veel vaker ‘VOG’ genoemd. Daar komt de verwarring vandaan dat er een verschil is tussen een VOG en een VOG NP. Terwijl we het hier over dezelfde aanvraag hebben. 

Heb je als natuurlijk persoon een VOG nodig? Dan kun je hieronder al meteen jouw aanvraag starten. Dat scheelt je weer qua kosten en bovendien ben je daar snel mee klaar! Dat is dan ook een groot voordeel in tegenstelling tot de VOG P en VOG RP aanvraagprocedures.